• Företag finansiering BMW MINI

Tjänstebilar hos Bilia

Vad är viktigast för dig som tjänstebilsförare eller ansvarig för ert företags bilflotta? Oavsett om du är ute efter säkerhet, kvalitet, design, komfort eller framtidsvänlig miljöteknik har du hittat rätt. Vi på Bilia är specialister på BMW och MINI och ser fram mot att hjälpa dig att hitta rätt tjänstebil för dig och ditt företag.

Vi hjälper dig hela vägen, från val av rätt modell och finansieringslösning till service och reparation. Ni får en avtalsansvarig kontaktperson hos oss, samt ett säljteam som är väl insatta i vad som gäller enligt ert avtal och er bilpolicy. Du får dessutom möjlighet att ta del av spännande event och förmånliga erbjudanden.

Är ditt företag intresserat av en mer hållbar bilflotta? Vi har bilar från BMW med den senaste miljötekniken och kommer gärna och berättar om deras stora satsningar inom området. Vi presenterar alla laddade modeller från BMW och MINI som finns idag – och de som är på väg.

Är du inköpare och ansvarig för hela företagets bilflotta? Låt oss ta ett möte för att diskutera hur vi på Bilia möta upp för ditt företags behov. Önskar du en TCO-kalkyl för hela flottan? Då hjälper vi dig.

Välkommen att boka möte med oss, så svarar vi på dina frågor och hittar en lösning som passar ditt företag.

Vill du veta mer? Kontakta oss

Stefan Carlson

Chef företagsförsäljning Stockholm

010-497 64 19
stefan.carlson@bilia.se

Martin Andersson

Chef företagsförsäljning Väst

010-497 85 69
martin.andersson@bilia.se

Allt du behöver veta om tjänstebilar

Förmånsvärde, prisbasbelopp, lyxbilstillägg – vi reder ut begreppen.

Att skaffa ny tjänstebil kan vara både spännande och omfattande. Det kan vara svårt att förstå alla begrepp och siffror som ingår i världen för tjänstebilar. Här vill vi hjälpa dig att reda ut begreppen som du stöter på när du letar ny tjänstebil.

Även kallat prisbasbelopp. Detta belopp används som grund när man ska beräkna värdet på bilförmån (förmånsvärde). Prisbasbeloppet ändras från år till år. På Skatteverkets hemsida hittar du aktuellt belopp.

Företagets förhållningsregler för hantering av tjänstebilar. T.ex kostnadstak, regler för användning, parkering med mera. Det kan även finnas regler som rör miljökrav, trafiksäkerhet och hur bilen ska hanteras på ett sätt som värnar företagets varumärke.

Du som får använda din tjänstebil privat har en beskattningsbar förmån. Värdet av denna bilförmån läggs på din lön, vilket ger dig högre skatt. Arbetsgivaren behöver även betala högre sociala avgifter. Här har Skatteverket en lista som visar hur bilförmånen beräknas utifrån nybilspris.

Bonus Malus – hålltider 2021

Här är den proposition för förändringar i Bonus Malus under 2021.Tveka inte att höra av dig till oss om du undrar något om Bonus Malus eller dess kommande förändringar.

1 januari 

Slopande av nedsättning av förmånsvärde pga el och laddbil 40% eller 10.000 kr avdraget upphör. Gäller samtliga bilar dvs även bilar som rullar idag. Konsekvensen för detta är att förmånsvärdet på dessa bilar öka med 10.000 kr från 1/1 2021

1 april

Proposition (Budget) Förändring av bonus malus Detta innebär att bilar som registreras efter 1 april erhåller den nya bonusen eller ny vägtrafikskatt:

Bonus:

  • Koldioxidgränsen för bonus sänks från 70 till 60 gram per km.
  • Det högsta bonusbeloppet för bilar och lätta lastbilar med nollutsläpp höjs från 60.000 till 70.000 kronor.
  • Maximal bonus för ett fordon som släpper ut 1 g/km föreslås bli omkring 45 000 kronor (tidigare 60.000 minus 714 kronor) och 10.000 kronor för ett fordon som släpper ut 60 g/km, däremellan sker en bonusminskning med ca 593 kr per gram.

Malus:

  • Gränserna för malus sänks, dels från 95 g/km till 90 g/km, dels från 140 g/km till 130 g/km.
  • Malusen ökar per gram koldioxidutsläpp för personbilar och lätta lastbilar:

Från 82 kr/g till 107 kr/g, för fordon som har utsläpp mellan 90 – och upp till 130 g/km.
Från 107 kr/g till 132 kr/g, för fordon med utsläpp över 130 gram koldioxid per km.  Detta innebär i praktiken dör en bil som drivs med diesel och ett utsläpp på 150 gram C02 får en ökning på 1,660 sek inkl moms per år.

1 april

Förslag för ett återbetalningssystem för bonusbilar som exporteras. Obs att detta endast är ett förslag idag som ej har beslutats än. Men detta skapar en stor osäkerhet

1 juli

Införs nya beräkningsgrunder för bilförmånsvärde för bilar som registreras efter detta datum. Bilar innan har dagens beräkningsmetod. Det gör att vi kan anta att det blir registreringsrace igen och många vill få nya bilen innan detta datum:

Regeringen föreslår att två delbelopp i schablonen för beräkning av förmånsvärdet av bilförmån ska ändras; det ränterelaterade, och det prisrelaterade beloppet. Däremot föreslås inte någon ändring av nedsättningen av nybilspriset för miljöanpassade bilar till nypriset för närmast jämförbara konventionella bil. Den exakta utformningen av förslaget presenteras senare under hösten då förslaget går ut på remiss. Regeringen avser att under våren 2021 återkomma till riksdagen med ett förslag. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2021, och gälla för bilar som då blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) för första gången.

Oftast är det du som förare som betalar bränslet själv, och får sedan skattefri ersättning från arbetsgivaren. Om företaget betalar för bränslet får du betala skatt på 120% av kostnaden för bränsle, och företaget betalar sociala avgifter på bränslet med momsavdrag. Ni kan även använda ett delat bränslekort. Då faktureras du som förare för det du kört privat, medan arbetsgivaren faktureras för det du kört i tjänsten.

Den utrustning som påverkar bilens funktion och som överskrider det grundpris som Skatteverket har fått av generalagenten räknas som extrautrustning i skattehänseende. Exempelvis laddbox för elbil, automatlåda, vinterdäck m.m. När förmånsvärdet ska räknas ut räknar man in priset för extrautrustningen.

Reglerna för extrautrustning omfattar inte utrustning för kommunikation, mobiltelefon, handsfree, vinschar, lyftdon, utrustning på grund av sjukdom eller handikapp, alkolås eller elektronisk körjournal.

Om du som anställd får använda tjänstebilen även för privata syften kallas den förmånsbil, och räknas som en beskattningsbar förmån.

Om din tjänstebil endast används i arbetet kallas den företagsbil.

Har du förmånsbil kan du använda bilen även utanför arbetet. Då räknas den som en beskattningsbar förmån. Värdet av förmånen – förmånsvärdet – beräknas på 31,7% av basbeloppet. Till detta läggs en räntedel som baseras på priset på bilen multiplicerat med 75% av statslåneräntan, samt 9% av bilens pris om det understiger 7,5 basbelopp. För den del av bilens pris som eventuellt överstiger 7,5 basbelopp läggs ytterligare 20% till. Detta kallas även lyxbilstillägg.

Låter det krångligt? På Skatteverkets hemsida kan du själv räkna ut din bils förmånsvärde.

Leasing är ett smidigt alternativ för både privatpersoner och företag. Du slipper binda kapital och du får en fast månadskostnad som eventuellt kan innehålla både service och försäkring. När leasingperioden är slut – exempelvis efter 3 år – lämnar du tillbaka bilen. Vid företagsleasing betalar företaget leasingkostnaden plus hälften av momsen.

Viss extrautrustning kan räknas som inventarier för företaget. Då kan företaget få möjlighet att lyfta momsen. Detta kan exempelvis gälla luftkonditionering, motorvärmare eller takräcke.

Om bilens pris överstiger 7,5 basbelopp lägger man till 20% av det överstigande beloppet på förmånsvärdet.

Som miljöbil räknas bilar som kan laddas med el från elnät. Gasbilar räknas också som miljöbilar, med undantag för gasoldrivna bilar. När förmånsvärdet på en miljöbil ska räknas ut behöver bilens pris först ”översättas” till vad en liknande bil utan miljöteknik skulle kosta. Sen sätts förmånsvärdet ned 40% (max 16.000 kr). Bilar som drivs med etanol, gasol eller elhybrider som inte laddas via elnät sätts inte ned med 40%.

Skatteverket publicerar varje år nybilsprislistor på sin hemsida.

För dig som kört minst 3.000 mil i tjänsten under ett kalenderår, beräknas förmånsvärdet till 75% av bilens fulla värde.

TCO, står för Total Cost of Ownership, och kallas ibland på svenska livscykelkostnad, eller innehavskostnad. Det är ett sätt att beräkna och prognostisera alla kostnader för ett bilinnehav: värdeminskning, kapitalkostnad, bränsle, service, reparationer, däck och övriga kostnader.

Copyright Bilia 2020